Historie

De oprichting

De buurtvereniging is in 1980 opgericht. Het begon met een artikel in het Brabants Centrum van 4 september 1980, over speelvoorzieningen. Omdat bij verschillende bewoners van de Kapelweg, de Kalksheuvel e.o. al een tijd belangstelling bestond voor een speeltuin, werd er op 17 september een informatie-avond georganiseerd. De opkomst op die avond was enorm. Die belangstelling voor een speeltuin resulteerde in het verzoek aan de Gemeente om hiermee te mogen starten. Op 25 september 1980 werd die toestemming verkregen en de Gemeente verleende een subsidie van fl. 2.000,00 aan materiaal. De grond is van de Gemeente en de buurtvereniging zou zelf de speeltuin bouwen. Achter de speeltuin werd zelfs een fietscross-terrein gepland.Daar het belangrijk kon zijn om als buurt in zijn geheel naar buiten te treden, werd na de pauze voorgesteld om te starten met een buurtvereniging; iedereen was erg enthousiast over dit voorstel.Het enqueteformulier leverde 89 stemmen vóór en 25 stemmen tegen op. Daarna heeft men de meningen van de mensen persoonlijk gepeild. Niet minder dan 85 gezinnen reageerden positief! Dit was 75% van de inwoners in onze buurt. Een kleine werkgroep van 6 personen heeft het idee verder uitgewerkt. Een en ander leidde tot de officiële oprichtingsvergadering op 22 oktober 1980 in Café De Adelaar, amper een maand later.
Doelstellingen en activiteiten werden besproken en er werd een bestuur van 5 personen gekozen.

De naam

De vereniging moest toen nog een naam krijgen. Voor de jeugdige buurtbewoners werd een kleurwedstrijd georganiseerd, waarbij tevens een leuke naam voor de buurtvereniging moest worden verzonnen. Uit de vele inzendingen kwamen 2 originele namen als kanshebber: “De Tip”, in verband met het samenkomen van de wegen Kapelweg en Kalksheuvel. De andere naam was “Smalwatervallei”, dit omdat het Smalwater door ons gebied stroomt.
Uiteindelijk werd voor de laatste naam gekozen.

logo