Privacybeleid

Beleid privacywetgeving Buurtvereniging Smalwatervallei

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

In het kader van deze privacywetgeving hanteert Buurtvereniging Smalwatervallei het volgende beleid:
1. Leden vullen bij inschrijving het inschrijfformulier in. Gegevens welke zij niet kenbaar willen maken vullen zij niet in. Door invulling van de gegevens geven zij toestemming aan de vereniging voor het gebruik van deze gegevens conform dit privacybeleid.
2. De ingevulde persoonsgegevens worden door de secretaris van de vereniging beheerd en ingevuld op de ledenlijst.
3. De ledenlijst wordt alleen gebruikt binnen de vereniging. Alleen bestuursleden krijgen een ledenlijst. Commissieleden krijgen, indien dit nodig is voor het organiseren van een activiteit, een kopie van de ledenlijst. Leden van de vereniging kunnen de ledenlijst inzien bij de secretaris om hun eigen gegevens te controleren ofwel te corrigeren.
4. De ledenlijst wordt niet verstrekt aan externe partijen.
5. Het bestuur kan bij uitzondering de ledenlijst verstrekken aan bijvoorbeeld de gemeente voor het verkrijgen van subsidie. Dit betreft dan een compacte ledenlijst met alleen basisgegevens (naam en adres), dus geen aanvullende informatie zoals geboortedata, huwelijksdata en emailadressen.
6. De ledenlijst (en de daarin vermelde persoonsgegevens) worden niet gepubliceerd in het buurtkrantje en op de website. Alleen persoonsgegevens die door leden zelf worden aangereikt voor publicatie worden geplaatst.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen leden zich melden bij het bestuur.
Boxtel, 9 mei 2018